Ana Sayfa

Tanıtım

Yönetim

Tüzük

Faaliyetlerimiz

Yayınlarımız

Bülten

Üyelerimiz

Foto Galeri

İletişim

 

 

TÜRK SİGORTACILIK MEVZUATI

YÖNETMELİKLER

GENEL ŞARTLAR

 

YÖNETMELİKLER

 

Aktüerler Yönetmeliği

Bireysel Emeklilik Aracılar Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu Calısma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yonetım Kurulu Calısma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Emeklilik Sırketlerı Kurulus ve Calısma Esasları Hakkında Yönetmelik

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kurulus ve Faalıyetlerıne İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

Hayat Sigortaları Yonetmeliği

Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yonetmelıgı

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 

Mükerrer Sigorta Murakabe Yönetmeliği

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

Sigorta Eksperleri Yönetmeliği

Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - 12.05.2002 / 24693

Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - 31.05.2001 / 24418

Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği(RG-15.06.1995 RGno-22314)

Sigorta Prodüktörleri Yönetmeliği

Sigorta ve Reasürans Brokerlerı Yönetmeliği

Sigorta ve Reasürans Brokerlerı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sigorta ve Reasürans Sirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değisiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (14.03.1997)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (14.07.1995)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (16.01.1998)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik (24.09.1998)

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Yönetmelik

Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

Sigortacilik Muhasebe Sistemi Yonetmeliği ( RG Tarih: 31.12.2004 - RG No: 25687)

Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Uygulama Yönetmeliği

Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sivil Havacılık Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Yönetmeliği

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği

TRAMER Yöntmeliği(RG-16.12.2003 RGno-25318)

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarını Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği

 

kaynak : www.sigortacilik.gov.tr