Ana Sayfa

Tanıtım

Yönetim

Tüzük

Faaliyetlerimiz

Yayınlarımız

Bülten

Üyelerimiz

Foto Galeri

İletişim

 

 

 

 

GESİD ANKARA TANITIM

Genç Sigortacılar Derneği Sigorta sektöründe çeşitli şirketlerde Çalışan bir grup genç insanın bir araya gelerek, birbirlerini tanımak, bilgi Alış verişinde bulunmak, sosyal, kültürel ve mesleki dayanışma içinde olarak, Türk Sigortacılık Sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak ve bu sayede ülkeye, topluma yararlı olmak amaçlarıyla 1 Eylül 1993 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. Dernek Ankara Bölgesindeki faaliyetlerini Ankara'daki üyeleri vasıtasıyla sürdürmüş, Ankara Sigorta camiasında ilk defa sektör çalışanlarını ve sektöre ilgi duyanları düzenli toplantıları ile bir araya getirmiştir.

GESİD, Ankara Bölgesindeki çalışmalarını 08 Eylül 1998 tarihinde, GENÇ SİGORTACILAR DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ  ismi ile tescil ettirmiş ve Ankara Şubesi'nin  kuruluşu yapılarak resmi olarak çalışmalarına başlamıştır. 21 Ekim 1999 tarihinde de GESİD ANKARA ilk Genel Kurulunu yapmıştır. 5.Olağan Genel Kurlulu 24 Ekim 2004 tarihinde yapılan Genç Sigortacılar Derneği  Ankara Şubesinin yeni yönetim ve denetim kurulları tüzük gereği iki yıllığına göreve gelmişlerdir.

Gesid'in Kuruluş Amaçları:

  • Ülkemizde sigortacılığın gelişmesi için çalışmalar yapmak,

  • Sigortacılık sektörünün bir bütün olarak çağdaşlaşmasını sağlayacak ve verimliliğini arttıracak etkinliklerde bulunmak,

  • İş yaşamındaki gelişmeleri izleyerek, yeni deneyimlerin, görüş ve düşüncelerin üyelere aktarılmasını sağlamak

  • Üyelerin mesleki niteliklerini,sosyal sorumluluk bilinçlerini ve dayanışma ruhlarını geliştirmek,

  • Üyeler arasında sosyal, ekonomik, kültürel ve bilimsel dayanışma sağlamak,

  • Üyelerin, toplumumuzun kültürel ve sosyo-ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak.

 

Gesid'in etkinlikleri, yayınları ve derneğe üyelik koşulları hakkında aşağıdaki adresler ve telefonlardan da bilgi alablirsiniz

Tel:(0312) 439 96 96 - 441 17 43

Faks: (0312) 441 59 29  

E-posta :ayasar@hdisigorta.com.tr  http:www.gesid.net

 

 

 

 

 
Ziyaretçi Sayısı :