Ana Sayfa

Tanıtım

Yönetim

Tüzük

Faaliyetlerimiz

Yayınlarımız

Bülten

Üyelerimiz

Foto Galeri

İletişim

 

 

 

FAALİYET DÖNEMLERİ

[1999-2000]   [2000-2001]  [2001-2002]   [2002-2004]   [2004-2006] 

[2006-2008]

 

 

2006 – 2008 FAALİYET DÖNEMİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 

Genç Sigortacılar Derneği Ankara Şubesi ‘nine yedinci faaliyet dönemine ilişkin çalışma programı aşağıda ana hatları ile sunulmaktadır :

1. Sigortacılığın tabana yayılmasını ve halkın gözünde güven verici bir imaja kavuşmasını sağlamak amacıyla, basın, radyo ve T.V. aracılığı ile yayınlar ve programlar hazırlamak veya mevcut programlara katılmak için ilgili kuruluşlarla diyaloglar geliştirilmeye devam edilmesi,

2. Etkinliğimizi arttırmak amacıyla Derneğimizin tanıtım çalışmalarına devam edilmesi ve aktif üye sayımızın arttırılması,

3. Çalışma Grupları oluşturulması ve bunların işler halde olmaları için önlemlerin alınması, AB ile üyelik yolunda, müktesebata uyum anlamında sigorta ile ilgili bölümlerin belirlenerek bu konuda bir rapor hazırlanarak ilgili mercilere sunulması.  

4.  Genel Merkezle işbirliği halinde AB ve diğer bölge ülkelerindeki mesleki kuruluşlarla ilişki kurma, işbirliği ve yardımlaşma imkanlarının araştırılması,

5. Ülkemizde kurulu ve paralel amaçlı diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve dayanışma firsatlarının değerlendirilmesine devam edilmesi,

6.  Üyelerimizin   kişisel ve kurumsal eleman ve iş arayışlarında aracılık hizmeti yapılmasının sürdürülmesi,

7. Gerek sektörümüzle ilgili, gerekse ülkemizin güncel sorunlarına yönelik bilimsel ve mesleki toplantılar yapılmasına devam edilmesi,

8. Üyelerimizi kaynaştırmak ve birlikteliğimizi güçlendirmek ve hoş vakit geçirmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenmesi ve geziler organize edilmesi,

 9. Sektörün bilimsel ve teknik ihtiyacına cevap vermek amacıyla, Üyelerimizin ve başkalarının özgün tercüme, makale, broşür, kitap vb.. eserlerinin yayınlanmasına destek olunması,

10. Üyelerimizden toplanan aidatlar ve bağışlardan oluşan gelirlerimizin verimli ve sorumlu bir şekilde değerlendirilmesi, aidat yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelere son uyarının yapılması,ardından üyeliklerinin düşürülmesinin gündeme getirilmesi.

11. Dernek üyelerinin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve buna bağlı olarak yine üyelerimiz tarafından verilecek, pratiğe yönelik eğitimler organize edilmesi.

12. GESİD ANKARA  WEB SİTESİ’ nin  güncel olarak tutulması ,içeriğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması.

13. Sigortacılık ve yönetim ile ilgili  haber ,makale ve araştırmaları içeren Basın tarama bültenlerin periyodik olarak oluşturularak üyelere gönderilmesi

14. Üyeler arasında oluşturulan  e-grup ‘un yaygınlaştırılması.

15. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sigortacılık  ile ilgili işbirliği taleplerine olumlu cevap verilmesi üyelerimizin bu çalışmalara katılmasına teşvik edilmesi.

16. Dernek için yeni bir yer tutulmasının sağlanması.

 

 

 

 

 

 

 
Ziyaretçi Sayısı :